Last minute zájezdy Letenky Korsika další země

Korsika - dovolená

Korsika Korsika je hornatý středomořský ostrov, který leží severně od Sardinie a patří k Francii. Je čtvrtým největším ostrovem ve Středozemním moři. Tvar ostrova připomíná zaťatou pěst se zdviženým palcem. Značná část korsického území je porostlá macchií, což je spleť různých převážně pichlavých, avšak krásně kvetoucích a vonících keřů. Ve vyšších polohách Korsiky se setkáváme s růstem korkových dubů a borových lesů. Hlavním městem ostrova je Ajjacio. Část Korsičanů usiluje o rozšíření již udělené autonomie. Roku 1769 se zde narodil slavný vojevůdce Napoleon I. Bonaparte. Během 2. světové války se Korsika stala využívaným strategickým bodem. Ostrov je proslulý svými bělavými plážemi a čistým mořem, což z něj dělá vyhledávaný cíl velkého množství turistů, kteří zde každoročně tráví svoji dovolenou. Několik částí ostrova jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Důležité informace o Korsice

Počet obyvatel: 250 000

Hlavní město: Ajjacio

Jazyky: francouzština, korsičtina, italština

Měna: Euro

Obyvatelstvo

Korsika Počet obyvatel Korsiky se pohybuje okolo 250 000. Celých 40% lidí však žije ve dvou největších městech ostrova, což je hlavní město Ajjacio a Bastia. Bastia je nejvíce prosperující město z celého ostrova. V dnešní době žije na Korsice více než 50% přistěhovalců. Roste počet Francouzů, kteří sem přicházejí z pevniny. Nefrancouzští imigranti tvoří asi 8% obyvatelstva a největší skupinu z nich tvoří Maročané. Co se týče náboženství je zde zastoupena zejména katolická víra.

Úřední jazyk

Úředním jazykem ostrova je Francouzština, ale nemalá část jeho obyvatel hovoří také italsky a korsicky. Právě korsičtina zde byla na dlouhá léta zakázána, ale v současné době se běžně vyučuje jak na středních , tak na vysokých školách.

Dnešní tipy - dovolená Korsika